Artikel over weidevogelbeheer

Artikel over weidevogelbeheer

Uit de Volkskrant.
Door: Caspar Janssen 8 november 2016

Weidevogels hebben het zwaar. Nu komt de overheid met een reddingsplan dat volgens Vogelbescherming Nederland zo slecht is dat zij naar de Europese Commissie stapt. Hoe het beter kan, is te zien in polder de Ronde Hoep.

Op het land van Wes Korrel, melkveehouder in polder de Ronde Hoep, even onder Amsterdam, is dit de rustige tijd van het jaar. De overwinterende ganzen zijn nog niet gearriveerd, in het weiland rennen wat hazen rond, een paar watersnippen vliegen op, en ja, de kieviten zijn er nog, die trekken pas naar het zuiden als de vorst intreedt. En de koeien staan – in ieder geval vandaag – op stal.

Nee, dan in het voorjaar, dan is het hier een drukte van jewelste. Dan roepen de grutto’s, dan zijn er hier volop tureluurs, scholeksters, kieviten, veldleeuweriken, gele kwikstaartjes, noem maar op. De Ronde Hoep in Ouderkerk aan de Amstel geldt als het voorbeeld van succesvol weidevogelbeheer, het bewijs dat het kan, een normaal boerenbedrijf op poten houden én weidevogels beschermen.