Antwoord VROM op brandbrief Wierings Beraad

Antwoord VROM op brandbrief Wierings Beraad

Na welgeteld vijf maanden is er eindelijk een ministeriële reactie op de brief van Wierings Beraad gekomen. Interessant in het antwoord van minister Cramer (VROM) is dat de vragen van WB ‘zeer terecht zijn’ en dat zij ‘de helpende hand zal bieden’ als provincie en WB er niet uit komen.

OVER DE RAND: ode aan het verloren polderland.

OVER DE RAND: ode aan het verloren polderland.

Stichting Landschapszorg Wieringen heeft met anderen het initiatief genomen om een expositie te organiseren genaamd OVER DE RAND, ode aan het verloren polderland. Galerie Op de zeebodem stelt de ruimte hiervoor beschikbaar.

Wat hier voor de aanleiding is? De Polder Waard Nieuwland – deel van Wieringen – , en het Noordelijk deel van de Wieringermeer gaat onder water als de plannen voor het Wieringerrandmeer gerealiseerd worden. Binnen Landschapszorg wordt verschillend gedacht over een randmeer. Sommigen willen alles liever laten zoals het nu is, anderen zien wel iets in een randmeerplan in de vorm van een uitgebreide Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Waar we allemaal moeite mee hebben zijn de ruim 2000 woningen, de dijk opgebouwd uit 7.000.000 m3 baggerspecie, en het opofferen van een deel van het Robbenoordbos voor woningbouw.

Het kleurige drukwerk Meernieuws dat in de brievenbus komt namens het consortium Lago Wirense, de gemeente Wieringen, de gemeente Wieringermeer en de provincie Noord-Holland voor de aanleg van het Wieringerrandmeer, suggereert ons wat er allemaal voor moois kan komen. De expositie Over de rand gaat over wat mogelijk verdwijnt en wat voor emoties en beelden dat oproept. Wij hebben een aantal kunstenaars gevraagd in beeld een saluut te brengen aan het bedreigde gebied. Het levert een breed scala aan associaties op, dat varieert van het laten zien hoe mooi het nu nog is, tot het uiten van emoties over het koppie onder gaan van het poldergebied. Er zal ook werk te zien zijn van enkele kunstenaars van buiten dit gebied.

Veel aandacht zal er zijn voor de boeren die weg moeten; Kenneth Stamp en Marion Lont gaan in woord en beeld portretten maken van de betreffende gezinnen. De omschakeling van land naar water wordt door anderen in beeld gebracht. U kunt komen kijken naar installaties, beelden, schilderijen, tekeningen, een videopresentatie met oude filmfragmenten van de familie Mansholt enz.

Gerrit Bosma wil de ontpoldering symboliseren met een installatie waarvoor hij heel veel emmers nodig heeft. Hij doet een oproep aan de bevolking van Wieringen en de Wieringermeer om emmers in te leveren. Wie dat wil kan er op zetten “voor” of “tegen” (dit randmeerplan). Wie zijn emmer hem terug wil zet naam en adres er onder op.

Zo kan iedereen kan zijn emmertje bijdragen aan het welslagen van deze expositie. Behalve emmers vragen wij u nu ook nog om (oude) laarzen en zwemvliezen. In een later stadium zullen we u nog een aantal mogelijkheden aangeven om mee te doen; graaf alvast in uw geheugen naar persoonlijke herinneringen aan dit gebied.

Kunstenaars en bewoners die hun medewerking al hebben toegezegd zijn: Jan Grooteman (van galerie “op de zeebodem”), Stichting Kunstmest, Ina Buisman, Gerrit Bosma, Jeroen Schuller tot Paesem, Marijke van Wijk, Kenneth Stamp, Marion Lont, Marianne van Beek, Rob Holtjer, Lenie van’t Noordende, Leontien Wennekers, Janneke de Regt, Monica Grooteman, Rene Visser, Edwin Zwart, natuurfotografen van Wierhaven, en Joke Zaal. Er zal ook –voor het eerst- nagelaten grafisch werk van Aleid Mansholt te zien zijn. Met anderen zijn we nog in gesprek. Kunstenaars die nog niet benaderd zijn en zich aangesproken voelen door dit thema kunnen zich melden.

U kunt de emmers, laarzen en zwemvliezen inleveren op de volgende adressen:

  • Galerie Op de zeebodem, Schelpenbolweg 5 (nabij A7), Slootdorp
  • Gerrit Bosma, p/a De Tuin van Middenmeer, Zuiderzeeweg 4A, Middenmeer
  • Stichting Landschapszorg Wieringen, p/a:
    Joke Zaal, Poelweg 23A, Westerland
    Sjoeke van der Meulen, Parklaan 28, Hippolytushoef

Petitie tegen de bomenkap bij Den Oever door Rijkswaterstaat

Petitie tegen de bomenkap bij Den Oever door Rijkswaterstaat

Op 08.11.2017 heeft Stichting Landschapszorg Wieringen een petitie geopend op de site www.petities.nl (zoekterm: Bomenkap bij Den Oever).

Bij Den Oever wil Rijkswaterstaat op en om de afritten van de A7 maar liefst 11 hectare bomen kappen. Daarna worden er zonnepanelen neergelegd. Die locatie ligt voor Rijkswaterstaat op eigen grond en in de buurt van de Afsluitdijk. U kunt die petitie ondertekenen. De petitie is een initiatief van de Stichting Landschapszorg Wieringen.

Dit alles om op locatie van de Afsluitdijk energieneutraal stroom op te wekken voor zeer sterke waterpompen, die nodig zijn om extra spuicapaciteit mogelijk te maken. Die pompen worden uiteraard gewoon op het algemene stroomnet aangesloten, want ‘s nachts schijnt de zon nu eenmaal niet en ‘s winters kan er wel eens sneeuw op de zonnepanelen liggen …. Kortom: waarom zou het allemaal op die ene locatie moeten zijn.

De hectares bos en weiland maken deel uit van de leefbaarheid van dat gebiedje. De bomen zorgen voor lawaaidemping voor de inwoners van Den Oever, het afvangen van fijnstof en voor een rustplaats voor allerhande vogels en vleermuizen die de Afsluitdijk als trekroute nemen. Maar bovenal geldt hier de bekoring van het pretentieloze bos, dat bijdraagt aan de leefomgeving en recreatieve waarde. Handhaaf de landschappelijke kwaliteiten in een land waar de technologie meer en meer de overhand krijgt!
Plaatsing van deze zonnepanelen leidt tot een levenloze en doodse entree van Den Oever.
Er zijn alternatieven beschikbaar, maar Rijkswaterstaat lijkt er geen oog voor te hebben, alleen maar voor die blinkende zonnecellen op die ene plek!

Steun de petitie!

Ga naar de site Petities.nl om te ondertekenen:

Reportage over “Wieringers tegen bomenkap bij Den Oever”

Reportage over “Wieringers tegen bomenkap bij Den Oever”

DEN OEVER – Stichting Landschapszorg Wieringen (SLW) is een petitie gestart om de geplande bomenkap bij Den Oever tegen te houden. Rijkswaterstaat wil bij de afslag zonnepanelen plaatsen die stroom moeten gaan leveren aan nieuwe pompen in de Afsluitdijk.

“Die bomen zijn ongelofelijk belangrijk voor ons milieu”, vertelt voorzitter Rein Veldboer van Stichting Landschapszorg Wieringen (SLW). “We moeten ze koesteren, we moeten ze alle ruimte geven om te groeien en zuurstof te maken. Nou me dunkt, voor die zuurstof hoef ik toch niet te pleiten hoe belangrijk dit is.” Veldboer maakt zich zorgen over het gemak waarmee bomen aan de kant worden geschoven als er een nieuw project gestart wordt, niet alleen in Den Oever.

Ga naar de site van NH Nieuws voor de volledige reportage.