Wierings Beraad doet opnieuw beroep op minister Cramer

Wierings Beraad doet opnieuw beroep op minister Cramer

28 Januari 2008

Het Wierings Beraad, een overleg van bewoners en belangenorganisaties, heeft een tweede brandbrief bezorgd bij minister Cramer van VROM inzake de voorgenomen aanleg van een Wieringerrandmeer. In de brief wordt de minister gevraagd haar belofte na te komen om een ‘helpende hand’ te bieden. Pogingen tot overleg met de verantwoordelijke partijen hebben geen resultaat opgeleverd, aldus het Wierings Beraad.

Ook de Schorrenvariant beantwoordt niet aan de oorspronkelijke uitgangspunten!

Ook de Schorrenvariant beantwoordt niet aan de oorspronkelijke uitgangspunten!

Wierings Beraad, het overleg van bewoners en belangenorganisaties die zich grote zorgen maken over de aanstaande plannen voor het Wieringerrandmeer, vraagt gemeenten en provincie om alleen steun te geven aan een ontwerp van het WRRM als dat ontwerp afdoende beantwoordt aan de oorspronkelijke doelstellingen van natuur, landschap en recreatie, én als het wordt gesteund door bewoners en belangenorganisaties. Het nieuwe ontwerp van het Wieringerrandmeer, de zogenaamde Schorrenvariant, voldoet daar bij lange na niet aan en verdient daarom geen goedkeuring, aldus Wierings Beraad in een open brief aan de gezamenlijke volksvertegenwoordigers.

Oproep aan 4 ministers: ‘Red het Wieringerrandmeer’

Oproep aan 4 ministers: ‘Red het Wieringerrandmeer’

Op 31 mei 2007 week heeft een groep van kritische bewoners en belangenorganisaties, waaronder SLW, een dringende oproep aan 4 ministers gedaan om zich te buigen over de plannen voor het Wieringerrandmeer, in de kop van Noord-Holland. Dit beoogde natuur- en recreatieproject is verworden tot drager voor grootschalige woningbouw, waarbij de balans tussen ecologie, recreatie, landschap en economie is zoek geraakt, zo verwoordt de groep verenigd onder de naam ‘Wierings Beraad’ haar grote bezorgdheid. De brief is eerst bezorgd op de 4 ministeries, waarna vertegenwoordigers van de groep uitgebreid hebben gesproken met Kamerleden van PvdA, CU en SP.

Minder mensen, minder huizen

Minder mensen, minder huizen

Ingezonden brief Wieringer Courant / Wieringermeerbode – 28 maart 2006

Het Wieringerrandmeer met al die huizen als financiele onderbouwing behoort tot de verkeerde ontwikkelingen in deze samenleving. De macht van grote projectontwikkelaars en beursgenoteerde ondernemers manifesteert zich thans buiten de randstad. De bevolking van het platteland moet op haar tellen passen want ze wordt benaderd met smoesjes. Wat bedoelen wij?

Volgens demografische experts is er sprake van een krimpende natie (NRC, 13.02.2006). Zijn er in de toekomst dan wel bewoners voor al die huizen die worden geplanned? Bederven we dan niet het mooie landschap in de Noordkop om opgescheept te worden met leegstand van huizen?

Dat is echt niet zo denkbeeldig. Overal in Europa is er sprake van een bevolkingsafname en ook in Nederland is er sprake van daling van het aantal geboorten, en van toenemende emigratie en afnemende immigratie.

Het is NU tijd om het tij te keren en te zorgen voor behoud van de zeer bijzondere waarde van het Wieringer landschap. Niet onze kwetsbare dorpsranden (Hippo noord, Den Oever west) volbouwen met huizen. Word wakker!. Niet doen!. Het is nu echt genoeg! Een bevolking die steeds ouder wordt wil rustig wat wandelen en fietsen en daarbij genieten van rust en ruimte. Dus mensen, daarvoor moet Wieringen zich sterk maken.
Geniet er van! Het is voorjaar, u heeft natuurlijk de eerste grutto ook al gehoord. Ja, toch?

Stichting Landschapszorg Wieringen.

Kwaliteit

Kwaliteit

Ingezonden brief Wieringer Courant / Wieringermeerbode – 21 februari 2006

De mensen van de Stichting Landschapszorg Wieringen mogen graag praten over hun bezorgdheid voor de kwaliteit van het Wieringer landschap en over het streven die kwaliteit te behouden. Maar wat is eigenlijk ‘kwaliteit’? In juni 2005 verscheen de nota: Tijd voor Kwaliteit van de Raad voor het Landelijk Gebied. Hierin wordt kwaliteit beschreven als een ‘container-begrip’. Dat wil zeggen dat iedereen wat anders in dat begrip stopt. Dat was ook te merken toen wij bezig waren met flyeren in de dorpen. Voor sommigen betekende kwaliteit ‘ plemp maar vol met huizen’. Voor anderen was het duidelijk dat wij bedoelden: ‘behoudt de open ruimte en bewaar daarmee de ruimtelijke kwaliteit’.

Kwaliteit heeft ook betrekking op uitspraken die worden gedaan. Of zulke uitspraken wel kloppen. In de laatste Wieringer Courant van 14.02.2006 stond bijvoorbeeld: ’In de laatste tien jaar zijn op Wieringen bijna vierhonderd nieuwe woningen gebouwd. Dat zijn er meer dan we er in de komende tien jaar nodig denken te hebben … .‘
Nu Wieringen wordt opgescheept met plannen voor de bouw van zoveel huizen die het Wieringerrandmeer moet financieren, is dit wel een vraag waard. Namelijk een vraag naar de kwaliteit van deze opmerking. Klopt deze uitspraak van gemeentezijde wel? Want in dat geval hebben we geen huizen nodig en dat beweert de SLW bij voortduring. Stof tot nadenken ook voor onze locale politici.