Medestanders gezocht tegen Randmeer Huizenzee

Medestanders gezocht tegen Randmeer Huizenzee

Ingezonden brief Wieringer Courant / Wieringermeerbode – 31 januari 2006

Vanuit alle gesprekken op de ’markt’ in Hippolytushoef zaterdag j.l. is wel duidelijk geworden dat de burgers van Wieringen (en de Wieringermeer) niet goed geïnformeerd zijn over de toekomstige plannen van de gemeenten. Leden van de Stichting Landschapszorg Wieringen gingen in gesprek met markbezoekers. Het overgrote deel van de aangesprokenen waren het erover eens: er wordt een overmaat aan huizen gebouwd om het Randmeerplan te financieren.
Enkelingen waagden het te betwijfelen of het wel doorgang zou vinden allemaal …..
Maar: het zal doorgaan! Er zijn teveel aanwijzingen die duidelijk maken dat de plannen al in een zeer ver gevorderd stadium zijn. Wat houdt dat in? In het Randmeer areaal worden 1845 woningen gepland, bij Hippolytushoef 400 en bij Den Oever 200. En verder is de Structuurnota onduidelijk over nog meer huizen (nog 151?) en dan nog niet te vergeten de recreatiewoningen (hoeveel?) die hier en daar worden ‘bedacht’. Het is de vraag wie allemaal in die huizen zullen komen wonen, er staan immers al zoveel leeg.
Maar als die huizen er komen, hoe gaat het dan met het verkeer? Iedereen vindt de N 99 nu al zo druk en zeker op zonnige stranddagen! Het is nú het tijdstip nog eens met elkaar te bedenken of we veel zullen opschieten met het Randmeer. Meer en meer maakt het de indruk dat de projectontwikkelaars de motor achter het geheel zijn en dat iedereen maar moet ‘mee-dansen’ naar hun pijpen.

Poster om voor het raam te hangen

Poster om voor het raam te hangen

Actie

Actie

Tot 10 februari 2006 ligt het voorontwerp van het Intergemeentelijk Structuurplan Wieringerrandmeer ter inzage in het gemeentehuis te Hippolutushoef.