Antwoord VROM op brandbrief Wierings Beraad

Antwoord VROM op brandbrief Wierings Beraad

Na welgeteld vijf maanden is er eindelijk een ministeriële reactie op de brief van Wierings Beraad gekomen. Interessant in het antwoord van minister Cramer (VROM) is dat de vragen van WB ‘zeer terecht zijn’ en dat zij ‘de helpende hand zal bieden’ als provincie en WB er niet uit komen.

OVER DE RAND: ode aan het verloren polderland.

OVER DE RAND: ode aan het verloren polderland.

Stichting Landschapszorg Wieringen heeft met anderen het initiatief genomen om een expositie te organiseren genaamd OVER DE RAND, ode aan het verloren polderland. Galerie Op de zeebodem stelt de ruimte hiervoor beschikbaar.

Wat hier voor de aanleiding is? De Polder Waard Nieuwland – deel van Wieringen – , en het Noordelijk deel van de Wieringermeer gaat onder water als de plannen voor het Wieringerrandmeer gerealiseerd worden. Binnen Landschapszorg wordt verschillend gedacht over een randmeer. Sommigen willen alles liever laten zoals het nu is, anderen zien wel iets in een randmeerplan in de vorm van een uitgebreide Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Waar we allemaal moeite mee hebben zijn de ruim 2000 woningen, de dijk opgebouwd uit 7.000.000 m3 baggerspecie, en het opofferen van een deel van het Robbenoordbos voor woningbouw.

Het kleurige drukwerk Meernieuws dat in de brievenbus komt namens het consortium Lago Wirense, de gemeente Wieringen, de gemeente Wieringermeer en de provincie Noord-Holland voor de aanleg van het Wieringerrandmeer, suggereert ons wat er allemaal voor moois kan komen. De expositie Over de rand gaat over wat mogelijk verdwijnt en wat voor emoties en beelden dat oproept. Wij hebben een aantal kunstenaars gevraagd in beeld een saluut te brengen aan het bedreigde gebied. Het levert een breed scala aan associaties op, dat varieert van het laten zien hoe mooi het nu nog is, tot het uiten van emoties over het koppie onder gaan van het poldergebied. Er zal ook werk te zien zijn van enkele kunstenaars van buiten dit gebied.

Veel aandacht zal er zijn voor de boeren die weg moeten; Kenneth Stamp en Marion Lont gaan in woord en beeld portretten maken van de betreffende gezinnen. De omschakeling van land naar water wordt door anderen in beeld gebracht. U kunt komen kijken naar installaties, beelden, schilderijen, tekeningen, een videopresentatie met oude filmfragmenten van de familie Mansholt enz.

Gerrit Bosma wil de ontpoldering symboliseren met een installatie waarvoor hij heel veel emmers nodig heeft. Hij doet een oproep aan de bevolking van Wieringen en de Wieringermeer om emmers in te leveren. Wie dat wil kan er op zetten “voor” of “tegen” (dit randmeerplan). Wie zijn emmer hem terug wil zet naam en adres er onder op.

Zo kan iedereen kan zijn emmertje bijdragen aan het welslagen van deze expositie. Behalve emmers vragen wij u nu ook nog om (oude) laarzen en zwemvliezen. In een later stadium zullen we u nog een aantal mogelijkheden aangeven om mee te doen; graaf alvast in uw geheugen naar persoonlijke herinneringen aan dit gebied.

Kunstenaars en bewoners die hun medewerking al hebben toegezegd zijn: Jan Grooteman (van galerie “op de zeebodem”), Stichting Kunstmest, Ina Buisman, Gerrit Bosma, Jeroen Schuller tot Paesem, Marijke van Wijk, Kenneth Stamp, Marion Lont, Marianne van Beek, Rob Holtjer, Lenie van’t Noordende, Leontien Wennekers, Janneke de Regt, Monica Grooteman, Rene Visser, Edwin Zwart, natuurfotografen van Wierhaven, en Joke Zaal. Er zal ook –voor het eerst- nagelaten grafisch werk van Aleid Mansholt te zien zijn. Met anderen zijn we nog in gesprek. Kunstenaars die nog niet benaderd zijn en zich aangesproken voelen door dit thema kunnen zich melden.

U kunt de emmers, laarzen en zwemvliezen inleveren op de volgende adressen:

  • Galerie Op de zeebodem, Schelpenbolweg 5 (nabij A7), Slootdorp
  • Gerrit Bosma, p/a De Tuin van Middenmeer, Zuiderzeeweg 4A, Middenmeer
  • Stichting Landschapszorg Wieringen, p/a:
    Joke Zaal, Poelweg 23A, Westerland
    Sjoeke van der Meulen, Parklaan 28, Hippolytushoef

NogMeerNieuws

NogMeerNieuws

Wieringen, december 2009

Het Wieringerrandmeer en de échte feiten.

Speciale uitgave van NogMeerNieuws

Zienswijze Wierings Beraad op MER Wieringerrandmeer

Zienswijze Wierings Beraad op MER Wieringerrandmeer

Wieringen, 8 juni 2009

Deelnemers aan het Wierings Beraad hebben een gemeenschappelijke zienswijze op de MER Wieringerrandmeer ingediend.

Ondertekenaars zijn LTO Noord, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Landschapszorg Wieringen en bewoners.

Wierings Beraad doet opnieuw beroep op minister Cramer

Wierings Beraad doet opnieuw beroep op minister Cramer

28 Januari 2008

Het Wierings Beraad, een overleg van bewoners en belangenorganisaties, heeft een tweede brandbrief bezorgd bij minister Cramer van VROM inzake de voorgenomen aanleg van een Wieringerrandmeer. In de brief wordt de minister gevraagd haar belofte na te komen om een ‘helpende hand’ te bieden. Pogingen tot overleg met de verantwoordelijke partijen hebben geen resultaat opgeleverd, aldus het Wierings Beraad.