Home

Slider_001
Slider_002
Slider_003
Slider_004
Slider_005
previous arrow
next arrow

Stichting Landschapszorg Wieringen (SLW)

In 1973 richtten betrokken burgers de Werkgroep Landschapszorg Wieringen op om de bijzondere kwaliteiten van natuur, landschap en milieu die er nog zijn, te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Sinds 2000 is de werkgroep een stichting: Stichting Landschapszorg Wieringen. Onder de zorg van de stichting vallen naast het voormalige eiland Wieringen, ook de aangrenzende watergebieden met name de Waddenzee.
Wieringen kreeg in de eerste helft van de twintigste eeuw te maken met grote veranderingen als gevolg van de Zuiderzeewerken. Van een eiland werd het een deel van het vasteland. De goede verbindingen met Friesland en Noord-Holland (en dus met de Randstad) leidden tot sociaal economische ontwikkelingen die in de tijd gezien heel begrijpelijk waren. Deze ontwikkelingen hadden een grote impact op de natuur, het landschap en het milieu van Wieringen. Door twee ruilverkavelingen en de schaalvergroting in de landbouw verdwenen vele waardevolle Wieringer landschapselementen.

Wieringen, een aardkundig monument,grenst aan drie kanten aan water: de Waddenzee, het IJsselmeer en het Amstelmeer. Het wad en het kleinschalige karakter van Wieringen bieden een grote variatie aan landschapsvormen. Met dit landschap zal zorgvuldig moeten worden omgegaan. De schaalvergroting in de landbouw en uitbreiding van de dorpen, door o.a. woningbouw, zijn tot op vandaag van grote invloed op het landschap van Wieringen.

Doel van Landschapszorg Wieringen:

De bescherming van de natuur én het landschap op Wieringen in de meest brede zin.

Presentatie van tegenstellingen in gebruik van landschap. Klik hier

De Stichting probeert haar doelen te bereiken door activiteiten als:

  • Zitting in gemeentelijke commissies van advies
  • Het indienen van zienswijzen
  • Zitting in meerdere overlegorganen
  • Acties via de media

De folder van Landschapszorg Wieringen (2012) Klik hier

Laatste Nieuws

Aanmelden bijeenkomst omgevingsvisie Komt u naar één of meerdere bijeenkomsten? De onderwerpen zijn: Vitale Kernen Grootschalige Kracht Adaptief Buitengebied Op een latertijdstip gaan we met ...
Reactie Stichting Landschapszorg Wieringen Als Stichting Landschapszorg Wieringen (SLW) is het goed een reactie te sturen op het Koersdocument Agrarisch Beleid Hollands Kroon. Wij missen ...
Ontwikkelingen in de Polder Waard Nieuwland DOWNLOAD PDF Voor een volledige overzicht van de plannen, kunt u de pdf downloaden.
Dijkverhoging Den Oever Je browser ondersteunt de video tag niet. Gefilmd tijdens een storm in 2008 bij Den Oever.Windkracht 8 bij NAP +3.10 mtr. De ...
Omgevingsvisie Hollands Kroon In 2018 wordt de door het Rijk ontwikkelde Omgevingswet van kracht. Als voorloper hiervan ontwikkelen gemeentes een toekomstvisie. Deze visie heeft een ...
Aanleg van Tuinwallen op Wieringen Vanuit het Waddenfonds wordt er subsidie beschikbaar gesteld om op Texel én Wieringen meer tuinwallen aan te leggen.
Petitie tegen de bomenkap bij Den Oever door Rijkswaterstaat Op 08.11.2017 heeft Stichting Landschapszorg Wieringen een petitie geopend op de site www.petities.nl (zoekterm: Bomenkap bij ...
Reportage over “Wieringers tegen bomenkap bij Den Oever” DEN OEVER – Stichting Landschapszorg Wieringen (SLW) is een petitie gestart om de geplande bomenkap bij Den ...
Iepenplan (Stand december 2016) Informatie Lees meer over goed iepen beheer DOWNLOAD PDF Lees meer over heraanplant van iepen DOWNLOAD PDF Lees meer over geschikte ...
“Boer met een missie” Artikel over “Boer met een missie” uit de Volkskrant. Door: Caspar Janssen Reportage: Eigenheimer in de akkerbouw. Een bioboer is hij niet, ...
Afsluitdijk DOWNLOAD PDF Van een Afsluitdijk naar een Overslagdijk Lees meer over Eindadvies Afsluitdijk (01-06-2011)

© Copyright 2020. Stichting Landschapszorg Wieringen. Alle rechten voorbehouden. | Webdesign door ICT vanaf Morgen.