Petitie tegen de bomenkap bij Den Oever door Rijkswaterstaat

Petitie tegen de bomenkap bij Den Oever door Rijkswaterstaat

Op 08.11.2017 heeft Stichting Landschapszorg Wieringen een petitie geopend op de site www.petities.nl (zoekterm: Bomenkap bij Den Oever).

Bij Den Oever wil Rijkswaterstaat op en om de afritten van de A7 maar liefst 11 hectare bomen kappen. Daarna worden er zonnepanelen neergelegd. Die locatie ligt voor Rijkswaterstaat op eigen grond en in de buurt van de Afsluitdijk. U kunt die petitie ondertekenen. De petitie is een initiatief van de Stichting Landschapszorg Wieringen.

Dit alles om op locatie van de Afsluitdijk energieneutraal stroom op te wekken voor zeer sterke waterpompen, die nodig zijn om extra spuicapaciteit mogelijk te maken. Die pompen worden uiteraard gewoon op het algemene stroomnet aangesloten, want ‘s nachts schijnt de zon nu eenmaal niet en ‘s winters kan er wel eens sneeuw op de zonnepanelen liggen …. Kortom: waarom zou het allemaal op die ene locatie moeten zijn.

De hectares bos en weiland maken deel uit van de leefbaarheid van dat gebiedje. De bomen zorgen voor lawaaidemping voor de inwoners van Den Oever, het afvangen van fijnstof en voor een rustplaats voor allerhande vogels en vleermuizen die de Afsluitdijk als trekroute nemen. Maar bovenal geldt hier de bekoring van het pretentieloze bos, dat bijdraagt aan de leefomgeving en recreatieve waarde. Handhaaf de landschappelijke kwaliteiten in een land waar de technologie meer en meer de overhand krijgt!
Plaatsing van deze zonnepanelen leidt tot een levenloze en doodse entree van Den Oever.
Er zijn alternatieven beschikbaar, maar Rijkswaterstaat lijkt er geen oog voor te hebben, alleen maar voor die blinkende zonnecellen op die ene plek!

Steun de petitie!

Ga naar de site Petities.nl om te ondertekenen: