Artikel over weidevogelbeheer

Artikel over weidevogelbeheer

Uit de Volkskrant.
Door: Caspar Janssen 8 november 2016

Weidevogels hebben het zwaar. Nu komt de overheid met een reddingsplan dat volgens Vogelbescherming Nederland zo slecht is dat zij naar de Europese Commissie stapt. Hoe het beter kan, is te zien in polder de Ronde Hoep.

Op het land van Wes Korrel, melkveehouder in polder de Ronde Hoep, even onder Amsterdam, is dit de rustige tijd van het jaar. De overwinterende ganzen zijn nog niet gearriveerd, in het weiland rennen wat hazen rond, een paar watersnippen vliegen op, en ja, de kieviten zijn er nog, die trekken pas naar het zuiden als de vorst intreedt. En de koeien staan – in ieder geval vandaag – op stal.

Nee, dan in het voorjaar, dan is het hier een drukte van jewelste. Dan roepen de grutto’s, dan zijn er hier volop tureluurs, scholeksters, kieviten, veldleeuweriken, gele kwikstaartjes, noem maar op. De Ronde Hoep in Ouderkerk aan de Amstel geldt als het voorbeeld van succesvol weidevogelbeheer, het bewijs dat het kan, een normaal boerenbedrijf op poten houden én weidevogels beschermen.

Ontwikkelingen in de Polder Waard Nieuwland

Ontwikkelingen in de Polder Waard Nieuwland

Voor een volledige overzicht van de plannen, kunt u de pdf downloaden.

Dijkverhoging Den Oever

Dijkverhoging Den Oever

Gefilmd tijdens een storm in 2008 bij Den Oever.
Windkracht 8 bij NAP +3.10 mtr.

De golven slaan over de dammen, terwijl er op het Oeverse Schor geen golfslag van betekenis is.

Omgevingsvisie Hollands Kroon

Omgevingsvisie Hollands Kroon

In 2018 wordt de door het Rijk ontwikkelde Omgevingswet van kracht.

Als voorloper hiervan ontwikkelen gemeentes een toekomstvisie. Deze visie heeft een lange termijn karakter: voor de Gemeente Hollands Kroon geldt dat vertrekpunt is de strategische visie uit 2013, als horizon het jaar 2030.

In de ontwerpfase heeft de Gemeente Hollands Kroon onze Stichting uitgenodigd om onze input te geven ten aanzien van een aantal keuzes. In september 2014 hebben wij tezamen met Agrarische Natuurvereniging de Rotgangs, Natuurvereniging Wierhaven en Wetlandbeheer van Vogelbescherming Nederland in een “voorgesprek” met het projectteam onze eerste inbreng kunnen geven. Vooral gericht op behoud en versterking van het karakteristieke Wieringer landschap.

Ter voorbereiding hebben wij een uitgebreide schriftelijke notitie ingestuurd.

  • Zie bijlage: SLW-notitie-toekomstvisie 01-09-2014

Eind 2014 heeft de Gemeente een aantal themabijeenkomsten (Leven, Water, Toerisme & recreatie, Groen, Ondernemen) georganiseerd waaraan wij hebben deelgenomen.

Voortvloeiende uit de themabijeenkomsten publiceerde de Gemeente begin 2015 op haar website www.toekomsthollandskroon.nl een aantal scenario’s. Ook hierop hebben wij een reactie gestuurd.

  • Zie bijlage: Brief Projectteam Gemeente 30-03-2015

In augustus 2015 hebben wij wederom met de Gemeente aan tafel gezeten.

In de verschillende stadia hebben wij o.m. advies ingewonnen bij de Milieufederatie Noord-Holland (Peter Grubben, projectleider omgevingswet).

De ontwerp Omgevingsvisie is in juni 2016 via een inspraakprocedure publiekelijk voorgelegd. In deze fase hebben wij een 2-tal zienswijzen bij de Gemeente ingediend.

  • Zie bijlage: Brief Projectteam Gemeente 01-06-2016
  • Zie bijlage: Brief aan Gemeente 05-07-2016

Inmiddels heeft vaststelling in de raad plaatsgevonden. Helaas zonder noemenswaardige aanpassingen. Er is sprake van een zich steeds verder terugtrekkende overheid.

Landschapszorg maakt zich grote zorgen over het behoud van natuur en landschap op Wieringen !

Wordt vervolgd …

Bekijk vooral ook zelf de Ontwerp Omgevingsvisie:

  • Bijlage A1 – Deel I-II-III 
  • Bijlage A2 – Deel IV bijlagen