Omgevingsvisie Hollands Kroon

Omgevingsvisie Hollands Kroon

In 2018 wordt de door het Rijk ontwikkelde Omgevingswet van kracht.

Als voorloper hiervan ontwikkelen gemeentes een toekomstvisie. Deze visie heeft een lange termijn karakter: voor de Gemeente Hollands Kroon geldt dat vertrekpunt is de strategische visie uit 2013, als horizon het jaar 2030.

In de ontwerpfase heeft de Gemeente Hollands Kroon onze Stichting uitgenodigd om onze input te geven ten aanzien van een aantal keuzes. In september 2014 hebben wij tezamen met Agrarische Natuurvereniging de Rotgangs, Natuurvereniging Wierhaven en Wetlandbeheer van Vogelbescherming Nederland in een “voorgesprek" met het projectteam onze eerste inbreng kunnen geven. Vooral gericht op behoud en versterking van het karakteristieke Wieringer landschap.

Ter voorbereiding hebben wij een uitgebreide schriftelijke notitie ingestuurd.

  • Zie bijlage: SLW-notitie-toekomstvisie 01-09-2014

Eind 2014 heeft de Gemeente een aantal themabijeenkomsten (Leven, Water, Toerisme & recreatie, Groen, Ondernemen) georganiseerd waaraan wij hebben deelgenomen.

Voortvloeiende uit de themabijeenkomsten publiceerde de Gemeente begin 2015 op haar website www.toekomsthollandskroon.nl een aantal scenario’s. Ook hierop hebben wij een reactie gestuurd.

  • Zie bijlage: Brief Projectteam Gemeente 30-03-2015

In augustus 2015 hebben wij wederom met de Gemeente aan tafel gezeten.

In de verschillende stadia hebben wij o.m. advies ingewonnen bij de Milieufederatie Noord-Holland (Peter Grubben, projectleider omgevingswet).

De ontwerp Omgevingsvisie is in juni 2016 via een inspraakprocedure publiekelijk voorgelegd. In deze fase hebben wij een 2-tal zienswijzen bij de Gemeente ingediend.

  • Zie bijlage: Brief Projectteam Gemeente 01-06-2016
  • Zie bijlage: Brief aan Gemeente 05-07-2016

Inmiddels heeft vaststelling in de raad plaatsgevonden. Helaas zonder noemenswaardige aanpassingen. Er is sprake van een zich steeds verder terugtrekkende overheid.

Landschapszorg maakt zich grote zorgen over het behoud van natuur en landschap op Wieringen !

Wordt vervolgd …

Bekijk vooral ook zelf de Ontwerp Omgevingsvisie:

  • Bijlage A1 – Deel I-II-III 
  • Bijlage A2 – Deel IV bijlagen