Iepenplan (Stand december 2016)

Iepenplan (Stand december 2016)

Informatie

Lees meer over goed iepen beheer

Lees meer over heraanplant van iepen

Lees meer over geschikte soorten heraanplant

Op Wieringen heeft de afgelopen jaren de iepziekte enorm huisgehouden. Daardoor werden in 2015 alleen al tegen de 1.000 iepen gekapt en in 2016 opnieuw zo’n 1.000 stuks.

Wij, van Stichting Landschapszorg Wieringen, hebben bij de gemeente aangekaart dat er een onverantwoorde kaalslag van het landschap plaats vindt. Volgens de gemeente kan van herplant van al deze iepen geen sprake zijn, omdat ze daar het geld niet voor hebben. De gemeente wijst ook naar de omringende gemeenten, die evenmin een beleid hebben om de iepziekte te bestrijden.

Landschapszorg Wieringen is van mening dat de gemeente zich hier wel erg snel bij deze kaalslag neerlegt en de verarming van ons aller landschap lijkt te accepteren. Hoe kunnen wij er toch voor zorgdragen dat er een flink aantal iepen herplant worden om dit landschappelijke verlies te compenseren?

Wij zijn dieper op de problematiek ingegaan, hebben meer informatie ingewonnen en wat schetst onze verbazing?

Zo is Amsterdam een stad met wel 75.000 iepen! Wij zijn in gesprek gegaan met Hans Kaljee, de bomenconsulent van Amsterdam en bovenal dé iependeskundige van het land. Hij heeft ook bijgedragen aan het boek ‘Iepen of Olmen’ en is een sterk pleitbezorger voor de herplant van iepen: “Ze passen het beste in het kustlandschap: ze kunnen tegen wind en zoute lucht”. Het enige nadeel van de boomsoort is de gevoeligheid voor iepziekte – een virus dat door kevers wordt overbracht. Tegenwoordig zijn er resistente soorten beschikbaar met een uitvalspercentage van minder dan 1%. Dat betekent dus, dat er na het planten van deze ‘moderne’ resistente soorten een zeer regelmatige controle geboden blijft. Zodra er toch een zieke iep gezien wordt, moet die zo snel mogelijk gekapt en afgevoerd worden. Dit beleid wordt in Amsterdam al jarenlang met succes uitgevoerd.

Hans Kaljee maakte ons tevens attent op het bestaan van ‘de Iepenwacht’ in Friesland en Groningen. Zij hebben met subsidie vanuit het Waddenfonds maar liefst 7.000 resistente iepen kunnen herplanten ! Deze Iepenwacht kan beschikken over een legertje vrijwilligers die de iepen zeer frequent controleren.

Waarom kan dit wel in de provincies Friesland en Groningen en niet in de Noordkop ? Naar aanleiding hiervan hebben wij nog diverse contacten gehad met meerdere ‘bomen/iepdeskundigen’.

Bij ons eerste gesprek in 2015 met de gemeente, bleek er totaal geen budget voor heraanplant of nazorg te zijn. Herplanting vanuit een subsidie van Waddenfonds of provincie had op dat moment dus geen zin. Eind 2015 vond een tweede gesprek plaats. De gemeente had eindelijk een jaarlijks budget van € 85.000 gereserveerd voor herplant en onderhoud van diverse boomsoorten – het begin is er ! Zo worden er ‘maar liefst’ 12 nieuwe iepen op de begraafplaats van Stroe geplant….

Er zijn echter nog enkele andere hobbels te overwinnen.

Zo heeft Staatsbosbeheer evenmin een actief iepenbeleid, terwijl zij een eendenkooi op Wieringen en het Robbenoordbos in beheer hebben. Ook daar heerst de iepziekte. Helaas is het beleid van Staatsbosbeheer tot nu toe om die ziekte maar te laten uitwoeden.

Hoe de ons omringende gemeenten in de kop van Noord Holland met de iepziekte omgaan moeten wij nog inventariseren. Tot zo ver ons Iepenplan eind 2016. Landschapszorg is er van overtuigd dat wanneer alle partijen in Noordkop met elkaar samenwerken er hele mooie resultaten voor ons aller landschap te behalen zijn !

Nu nog die beren van ons pad !