Zienswijze Wierings Beraad op MER Wieringerrandmeer

Zienswijze Wierings Beraad op MER Wieringerrandmeer

Wieringen, 8 juni 2009

Deelnemers aan het Wierings Beraad hebben een gemeenschappelijke zienswijze op de MER Wieringerrandmeer ingediend.

Ondertekenaars zijn LTO Noord, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Landschapszorg Wieringen en bewoners.