Langzaam (?) verstedelijken

Langzaam (?) verstedelijken

Ingezonden brief Wieringer Courant / Wieringermeerbode – 7 februari 2006

In het artikel van de Wieringer Courant van vrijdag 3 februari j.l. wordt uitgebreid ingegaan op de recente discussie die in de Commisssievergadering heeft plaatsgevonden over het Wieringerrandmeer. Het lijkt erop dat binnen de politieke partijen meer bewustwording groeit over wat het Randmeerplan nu werkelijk inhoudt en welke consequenties dit heeft voor de gemeente (het eiland) Wieringen!

Er wordt ons vergoelijkend voorgerekend dat er slechts 90 huizen per jaar gebouwd zullen worden (totale aantal geplande woningen gedeeld door een looptijd van 25 jaar), waardoor er ogenschijnlijk niet veel zal veranderen. Maar dat lijkt ons niet de juiste voorstelling van zaken. Laten we de volgende optelsom eens maken:
Den Oever: 200 huizen uitbreiding in westelijke richting
Hippolytushoef : 400 huizen in noordelijke richting
Wieringerrandmeergebied: 1845 huizen
Wieringermeer: 2700 huizen
Inbrei-locaties Den Oever: 151 woningen
Dan levert deze rekensom op dat er 211 huizen per jaar in deze regio gebouwd zullen worden, gedurende 25 jaar. Hierbij hebben we ons dan nog beperkt tot de op dit moment bekend zijnde plannen. Aannemelijk mag zijn dat er bijvoorbeeld in Hippolytushoef, Wieringerwerf en mogelijk andere plaatsen ook nog eens woningen op inbrei-locaties gerealiseerd worden. En werd er ook niet gesproken over recreatiewoningen?

Het ziet je dan toch ROOD voor ogen? Dat is toch heus een WieringerrandSTAD in wording? Wij dagen de politieke partijen uit om ons Nu te vertellen op wie de bevolking in maart moet gaan stemmen om hun mooie landschap verdedigd te krijgen.