Ook de Schorrenvariant beantwoordt niet aan de oorspronkelijke uitgangspunten!

Ook de Schorrenvariant beantwoordt niet aan de oorspronkelijke uitgangspunten!

Wierings Beraad, het overleg van bewoners en belangenorganisaties die zich grote zorgen maken over de aanstaande plannen voor het Wieringerrandmeer, vraagt gemeenten en provincie om alleen steun te geven aan een ontwerp van het WRRM als dat ontwerp afdoende beantwoordt aan de oorspronkelijke doelstellingen van natuur, landschap en recreatie, én als het wordt gesteund door bewoners en belangenorganisaties. Het nieuwe ontwerp van het Wieringerrandmeer, de zogenaamde Schorrenvariant, voldoet daar bij lange na niet aan en verdient daarom geen goedkeuring, aldus Wierings Beraad in een open brief aan de gezamenlijke volksvertegenwoordigers.