Kwaliteit

Kwaliteit

Ingezonden brief Wieringer Courant / Wieringermeerbode – 21 februari 2006

De mensen van de Stichting Landschapszorg Wieringen mogen graag praten over hun bezorgdheid voor de kwaliteit van het Wieringer landschap en over het streven die kwaliteit te behouden. Maar wat is eigenlijk ‘kwaliteit’? In juni 2005 verscheen de nota: Tijd voor Kwaliteit van de Raad voor het Landelijk Gebied. Hierin wordt kwaliteit beschreven als een ‘container-begrip’. Dat wil zeggen dat iedereen wat anders in dat begrip stopt. Dat was ook te merken toen wij bezig waren met flyeren in de dorpen. Voor sommigen betekende kwaliteit ‘ plemp maar vol met huizen’. Voor anderen was het duidelijk dat wij bedoelden: ‘behoudt de open ruimte en bewaar daarmee de ruimtelijke kwaliteit’.

Kwaliteit heeft ook betrekking op uitspraken die worden gedaan. Of zulke uitspraken wel kloppen. In de laatste Wieringer Courant van 14.02.2006 stond bijvoorbeeld: ’In de laatste tien jaar zijn op Wieringen bijna vierhonderd nieuwe woningen gebouwd. Dat zijn er meer dan we er in de komende tien jaar nodig denken te hebben … .‘
Nu Wieringen wordt opgescheept met plannen voor de bouw van zoveel huizen die het Wieringerrandmeer moet financieren, is dit wel een vraag waard. Namelijk een vraag naar de kwaliteit van deze opmerking. Klopt deze uitspraak van gemeentezijde wel? Want in dat geval hebben we geen huizen nodig en dat beweert de SLW bij voortduring. Stof tot nadenken ook voor onze locale politici.